رونمایی از نسخه دوم پشتیبان مبنا

برگزاری اولین همایش ملی سیاست گذاری برای مواد خام بحرانی و نادر ایران با حمایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دانشگاه صنعتی شریف

مبنا
مواد بحرانی و نادر ایران
هوشمند سازی و
 تحول دیجیتال در صنعت
مطالعات امکان سنجی برای کسب و کارهای نوآورانه

خدمات متمایز

ما در برخی از خدمات پیشگام و پیشتاز هستیم و در سایر آن‌ها، کاملاً حرفه‌ای آینده را با شما می‌سازیم…

انقلاب هیدروژنی در صنایع فلزی
فناوری های جذب کربن برای صنایع فلزی
انتقال فناوری و سرمایه گذاری در پودر آهن

پروژه‌های فعال

ما همواره روی پروژه‌های جدید و جذابی کار می‌کنیم؛ با همدیگر به‌روز باشیم …

آخرین خبر ها

همکاری سه‌جانبه شرکت نوآفرینان اکسیر، ایمینو و طرح
عناصر نادر خاکی و عناصر حیاتی

نخستین همایش توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی

خدمات

خدمات اکسیر حول کمک به گذار کسب و کارهای معدنی و فلزی به جهان ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ طراحی شده است؛ شامل خدمات نوآوری باز، آینده پژوهشی، نفوذ دهی فناوری های نوین و ارائه بسته های های سرمایه گذاری در حوزه های نو و توسعه پایدار.

پروژه های فعال

در حال حاضر، ما در چند موضوع محوری متمرکز هستیم و پروژه فعال داریم: مبنا (مواد بحرانی و نادر ایران)، انقلاب هیدروژنی، هوشمندسازی (زنجیره فولاد)، اقتصاد چرخه ای و شهرکاوی (قلع)، فناوری های جذب کربن و توسعه پایدار.