نوآوری باز

تماس با ما

 تلفن:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۴-۶ 

فکس:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۷ 

پست الکترونیک:

info@innoxir.com

در خبرنامه ما عضو شوید  پارادایم نوآوری باز، راهنمای اکسیر و مشتریان آن در هرگونه اقدام تحولی برای آینده است. ما اساس کل خدمات‌مان را بر مبنای نوآوری باز شکل داده‌ایم و الگوی ما در شرکت‌های مشابه جهانی، آن‌هایی هستند که اساس ثروت آفرینی برای خود و مشتریان را به واسطه نوآوری باز و در قالب مدل‌های برد مشترک فراهم می‌کنند. ما نوآوری باز به طور کامل در بخش معدنی و فلزی می‌شناسیم، نمونه‌های محقق‌شده آن را می‌دانیم و مدل‌های مختلف در انواع خدمات ما، به طور ملموس ردپا پایداری دارند.

  • برای پیاده‌سازی نوآوری باز، نیاز به بسته‌های ترویجی، آموزشی و فرهنگ‌سازی وجود دارد. ما می‌دانیم اغلب عدم‌موفقیت‌ها در نوآوری باز به دلیل ناآگاهی و مقاومت نیروی کارشناسی و مدیریتی سازمان‌ها است. ما متناسب با سازمان مشتریان، این بسته‌ها را به بهترین شکل آماده خواهیم کرد.
  • استراتژی اکسیر؛ اسفنج نوآوری است. بدین معنی که تیم اکسیر برای دریافت ایده‌‌ها و بررسی محصولات شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها در بخش معدنی و فلزی یا صنایع دیگر (با قابلیت تسری به بخش معدنی و فلزی)، همواره فعال است. جریان روزمره کسب‌وکاری ما ارتباط با این تیم‌ها است تا برای مشتریان‌مان بهترین فرصت‌ها را شکار و متناسب‌سازی کنیم.
  • از طریق فرآیندهای ذیل تحول دیجیتال و به‌طور خاص نیازسنجی، وظیفه ما یافتن راهکار نوآورانه برای مسئله مشتریان‌مان به واسطه بانک شرکت‌ها و استارتاپ‌های نوآور است. علاوه بر بانک داده‌های اکسیر، با چندین مجموعه کارگزاری فناوری نیز برای شناسایی بهترین راهکارها و تیم‌ها همکاری داریم.
  • بخش جذاب ارزش‌افزایی در فرآیند نوآوری باز، اتصال تحقیق و توسعه و محصولات دانش بنیان داخلی به حلقه‌های جهانی است. نقطه تمایز اکسیر با شرکت‌های کارگزاری دیگر در بخش معدنی و فلزی، پیگیری این مسیر و خلق درآمد صادراتی از محل محصول دانش‌بنیان یا تحقیق و توسعه است.

  مسیر خدمت‌دهی ما در نوآوری باز مبتنی بر طرح‌واره زیر است:

  ما در حوزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خدمات دیگری نیز داریم، برای اطلاعات اینجا کلیک کنید.