خدمات پایلوت

تماس با ما

 تلفن:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۴-۶ 

فکس:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۷ 

پست الکترونیک:

info@innoxir.com

در خبرنامه ما عضو شوید  بخشی از فرآیند توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری مشتریان، از مسیر فعالیت‌های مرتبط با پالیوت می‌گذرد. اکسیر با توجه به ارزیابی از طریق خط‌کش سطح آمادگی فناوری، به مشتریان خود این خدمت را ارائه می‌کند. پیشنهاد برای پایلوت از ورودی‌های مختلفی حاصل می‌شود و معمولاً یک فرآیند همکارانه بین اکسیر و مشتریان است. به طور خاص عناصر مورد تمرکز در گزارش مبنا و فرصت‌های مرتبط با شهرکاوی، از جمله برجسته‌ترین ورودی‌های فرآیند پایلوت هستند. به واسطه ارتباطات دانشگاهی و بستر شکل‌گیری اکسیر در دانشگاه، این شرکت به شبکه توانمند و حرفه‌ای در زمینه پایلوت دسترسی دارد. فعالیت‌های پایلوت ما، همانند خدمات امکان‌سنجی، صرفاً محدود به حوزه‌های رصد شده در پروژه‌های آینده‌پژوهی است. به همین سبب ما مزیت رقابتی و خاص و در عین حال آینده‌دار برای مشتریان خلق می‌کنیم.

  • بنیان دانشگاهی ما، سوابق بنیانگذاران در نمونه‌های موفق پایلوت و بعدتر صنعتی‌شده، پشتوانه و تجربه اصلی ما در ارائه خدمت به مشتریان است.
  • نگاه آینده‌پژوهانه از یک سو و تمرکز بر امکان‌سنجی در کنار پایلوت از سوی دیگر، اقتصاد پروژه را برای مشتریان اکسیر تضمین می‌کند.
  • اولویت‌دهی به خروجی‌های مبنا و ایده‌های ناشی از رصدهای شهرکاوی، نقطه تمایز ما در پیشنهاد فرصت‌های پایلوت به مشتریان اکسیر است.

  مسیر خدمت‌دهی ما در پایلوت مبتنی بر طرح‌واره زیر است:

  ما در حوزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خدمات دیگری نیز داریم، برای اطلاعات اینجا کلیک کنید.