صفحه اصلی 8 خدمات 8 توسعه پایدار 8 گزارش‌دهی پایداری

گزارش‌دهی پایداری

تماس با ما

 تلفن:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۴-۶ 

فکس:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۷ 

پست الکترونیک:

info@innoxir.com

در خبرنامه ما عضو شوید  در حال حاضر شرکت‌ها اغلب تحت فشارها بیرونی و اجتماعی یا به صورت خودانگیخته و داوطلبانه گزارش پایداری می‌دهند ولی بررسی کارشناسی و مستند تیم اکسیر در یک پروژه تقاضامحور نشان داده است که پیوست کامل (به تفکیک هر ۱۷ آرمان ملل متحد) گزارش پایداری در آینده نزدیک، جزء جدایی ناپذیر اسناد تجارت مواد معدنی خواهد بود.

  • ما مستندات کاملی از گزارش پایداری شرکت‌های بزرگ و شیوه گزارش نویسی بر طبق استانداردهای انجمن‌های جهانی داریم و تیم ما کاملاً به گزارش‌نویسی لاتین و استاندارد مسلط است.
  • به واسطه فعالیت‌های تحقیقاتی متقاضی‌محور ما نسبت به مستند توسعه پایدار سازمان ملل متحد و گزارش شورای بین المللی معدن و فلزات، مسلط هستیم و برای گزارش‌دهی پایداری در شرکت‌های معدنی و فلزی پیشنهاد عملیاتی داریم.
  • بانک اطلاعاتی ما از گزارش‌های پایداری شرکت تراز معدنی و فلزی، روزآمد، متنوع و یکی از کامل‌ترین بانک‌های تخصصی در کشور است. ما به‌طور مستمر این بانک را بروزرسانی می‌کنیم و در مسیر خدمت‌دهی به مشتریان از آن بهره‌برداری می‌کنیم.

  مسیر خدمت‌دهی ما در گزارش‌دهی پایداری مبتنی بر طرح‌واره زیر است:

  ما در حوزه پایداری، خدمات دیگری نیز داریم، برای اطلاعات اینجا را کلیک کنید.