صفحه اصلی 8 خدمات 8 تحول دیجیتال 8 ارزیابی بلوغ دیجیتال

ارزیابی بلوغ دیجیتال

تماس با ما

 تلفن:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۴-۶ 

فکس:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۷ 

پست الکترونیک:

info@innoxir.com

در خبرنامه ما عضو شوید



  برای گذار دیجیتال، نه تنها باید بدانیم که به کجا باید برویم، بلکه باید مشخص شود که در حال حاضر کجا هستیم. ارزیابی بلوغ دیجیتال یک راهنمای بسیار کاربردی و مناسب برای شرکت‌ها، برای سنجش وضعیت کنونی و نقاط ضعف و قوت آن‌ها است. ما اکیداً توصیه داریم که هم‌زمان با مجموعه فعالیت‌های مرتبط با هوشمندسازی، شرکت‌ها بلوغ دیجیتال خود را اندازه‌گیری کنند و متناسب با هر شاخص، برنامه‌های بعدی را اتجام دهند.

  • ما روش‌شناسی متنوع و تجارب جهانی متعددی را در بخش معدنی و فلزی برای ارزیابی بلوغ دیجتال تحلیل، مستند و بومی‌سازی کرده‌ایم و می‌توانیم متناسب با برنامه گذار دیجتال شما، این ابزارها را توسعه دهیم و عملیاتی سازیم.
  • ما برای ارزیابی بلوغ دیجیتال یک تیم بینارشته‌ای داریم که هم متخصص در حوزه فناوری‌های دیجتال هستند و هم به حوزه فناوری‌های نوین در بخش معدنی و فلزی جهان، مسلط هستند.
  • ما این توانمندی را داریم که هم‌زمان با ارزیابی بلوغ دیجیتال شرکت شما، با راهکاریابی از طریق بانک‌های اطلاعاتی‌مان یا جستجوی مجدد تخصصی، شما را برای افزایش توان دیجیتال و رفع نقاط ضعف همراهی کنیم.

  مسیر خدمت‌دهی ما در ارزیابی بلوغ دیجیتال مبتنی بر طرح‌واره زیر است:

  ما در حوزه تحول دیجیتال، خدمات دیگری نیز داریم، برای اطلاعات اینجا را کلیک کنید.