توسعه پایدار در معادن و صنایع فلزی

توسعه پایدار در معادن و صنایع فلزی

صفحه اصلی » پروژه‌ها توسعه پایدار در معادن و صنایع فلزی بررسی تاثیرات آرمان‌های توسعه پایدار بر معدن و صنایع معدنی توسعه پايدار به توسعه‌اي گفته می‌شود كه نيازهاي نسل‌هاي كنوني جهان را تأمین نمايد، بدون اينكه توانايي نسل‌هاي آينده را در برآوردن نياز‌هاي خود به مخاطره...