انقلاب هیدروژنی در صنایع فلزی

انقلاب هیدروژنی در صنایع فلزی

صفحه اصلی » پروژه‌ها انقلاب هیدروژنی در صنایع فلزی آینده‌پژوهی و تدوین نقشه‌راه برای اولین پایلوت هیدروژنی در صنعت فولاد اقتصاد هیدروژنی جهان در انتظار یک انقلاب هیدروژنی برای کاهش کربن و تحقق اهداف کربن خالص صفر تا سال۲۰۵۰ است. در حال حاضر کاربردهای هیدروژن به دو...
تاثیر توسعه اقتصادهای محیط‌زیست‌محور بر آینده مواد معدنی

تاثیر توسعه اقتصادهای محیط‌زیست‌محور بر آینده مواد معدنی

صفحه اصلی » پروژه‌ها تاثیر توسعه اقتصادهای محیط‌زیست‌محور بر آینده مواد معدنی اقتصادهای محیط‌زیست‌محور و آینده معادن و صنایع فلزی (اقتصادهای سبز، چرخه‌ای، کربن و پایدار) مطالعه و بررسی اقتصادهای محیط‌زیست‌محور بر مبنای مسیر زیر انجام شده است و تاثیر هریک اقتصادهای ذیل...
نیاز فناورانه در معادن و صنایع فلزی

نیاز فناورانه در معادن و صنایع فلزی

صفحه اصلی » پروژه‌ها نیاز فناورانه در معادن و صنایع فلزی چالش‌ها و راه‌کارهای رفع نیاز فناورانه در معادن و صنایع معدنی: تجزیه و تحلیل وضعیت توسعه فناوری در معادن و صنایع معدنی ایران در جهان کنونی، فناوری بیش از هر زمان دیگری به مقوله‌ای راهبردی برای تمامی ارکان یک...