شهرکاوی؛ راهکارهای فناورانه و نوآورانه

بررسی منابع «شهرکاوی» و راهکارهای فناورانه و نوآورانه برای توسعه کسب‌وکار میدکو

در معدن‌کاری مرسوم، منابع از کانی‌ها موجود در لایه‌های زمین‌شناسی بدست می‌آید که طی میلیون‌ها سال شکل‌گرفته‌اند. در مقابل در معدن‌کاری شهری با منابعی مواجه هستیم که در سال‌های اخیر به وجود آمده و همسو با زمان، در حال تجمیع و انباشت است.
تفاوت حجم و درصد مواد مختلف در منابع از شهری به شهر دیگر، مشابه تفاوت حجم ذخایر و عیار آن از معدنی به معدن دیگر است. عواملی ازجمله میزان رفاه شهروندان، سبک زندگی، رژیم غذایی، سنت و فرهنگ، عادت‌های مصرف‌گرایی و صنایع موجود در هر شهر در شکل‌دهی به منابع معدنی شهری اثرگذار بوده و درعین‌حال قابل‌تغییر و بهبود است.
الزام بشر به داشتن اقتصاد پاک، سبز و به‌طورخاص شهرهای پایدار، موجب ظهور ایده‌ها و مفاهیم جدیدی مانند اقتصاد چرخه‌ای و معدن‌کاری شهری یا شهرکاوی شده است که بتواند این الزام را محقق سازد. اقتصاد چرخه‌ای در تضاد با الگوی مصرف سنتی اقتصاد خطی است و هدف آن حفظ حداکثر ارزش محصولات و مواد مورد استفاده در آن‌ها است. در اقتصاد چرخه‌ای مواد مورد استفاده در محصولات، تا حد امکان در اقتصاد باقی می‌مانند و تولید ضایعات به حداقل می‌رسد. در شهرکاوی به عنوان اخرین حلقه اقتصاد چرخه‌‌ای، محصولات دورریز به‌عنوان منبع ثانویه به اقتصاد برگردانده می‌شوند. گرچه از منظر شهرکاوی، پیاده‌سازی اقتصاد چرخه‌ای باعث کمترشدن منابع برای معدن‌کاری شهری می‌شود ولی افزایش منطقی طول عمر خدمات، به صرفه اقتصادی بیشتر منابع و درنتیجه پایداری بیشتر شهرها و زیست‌بوم انسانی به عنوان هدف اصلی و دست‌یابی به آرمان‌های توسعه پایدار می‌انجامد.

شهرکاوی

منابع اصلی معدن‌کاری شهری:

پسماندهای شهری

  • فاضلاب شهری و صنعتی
  • زباله های الکتریک و الکترونیک
  • ضایعات کشاورزی
  • قراضه ماشین
  • پسماندهای کشاورزی
  • باطله‌های معدنی
  • سایر
معدن‌کاری مرسوم، فعالیت کاملاً تاریخی است و طی سده‌ها، کانی‌های معدنی به‌تدریج شناخته شدند و در طی زمان روش‌های گوناگون استخراج از معادن توسعه یافتند و تا حدودی تثبیت شده‌اند. اما در معدن‌شهرها مواد معدنی گوناگونی به اشکال و شیوه‌های متفاوتی در کنار هم قرارگرفته‌اند و تغییر طراحی در محصولات، منجر به تنوع بیشتر ساختار هم‌نشینی مواد معدنی در محصولات شهری می‌شودازاین‌رو توسعه فناوری برای استخراج مواد از محصولات مستعمل، هم پیچیده‌تر از رو‌ش‌های معدن‌کاری مرسوم است و هم به‌طور مستمر نیاز به توسعه فناوری‌های جدید دارد. بر مبنای نوع منبع و مشخصات آن، مسیرهای متفاوتی برای جمع‌آوری، جدایش، فرآوری و استحصال و تصفیه مواد معدنی به عنوان ارکان اصلی شهرکاوی طراحی و اتخاذ می‌شود.