شهرهای پایدار

بررسی الزامات و رویکردهای مواجه با شهرهای پایدار

در این پروژه شهر مصدر امارات به عنوان نمونه ای معروف از شهرهای پایدار مورد مطالعه قرار گرفته است.
شهر ۲۲ میلیون دلاری مصدر در واقع نمادی از «شهرهای آینده»، بسیار «پیشرفته»، «سبز و پایدار» و مرکزی برای «نوآوری» است.
طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) شهرهای پایدار، پلتفرم‌هایی برای صنعتی‌سازی کم‌کربن و تحول شهرهای کنونی به مراکز زیست‌پذیر اقتصادی هستند. به عبارت دیگر شهرهای پایدار «مناطق صنعتی قابل سکونت» هستند، بدون اثرات مخرب بر سلامت شهروندان و محیط‌زیست.
چهار محور اصلی یک شهر پایدار عبارتند از: جامعه، حکمرانی، اقتصاد و محیط زیست

مفاهیم مرتبط با شهر پایدار:

نتایج طرح:

راهکار عمومی موسسه جهانی رشد سبز برای توسعه یک شهر پایدار_سبز:

  • عارضه‌یابی و ارزیابی اثرات سبز
  • برنامه‌ریزی و استراتژی بخش/زیربخش
  • تأمین مالی و اجرا