توسعه پایدار در معادن و صنایع فلزی

بررسی تاثیرات آرمان‌های توسعه پایدار بر معدن و صنایع معدنی

توسعه پايدار به توسعه‌اي گفته می‌شود كه نيازهاي نسل‌هاي كنوني جهان را تأمین نمايد، بدون اينكه توانايي نسل‌هاي آينده را در برآوردن نياز‌هاي خود به مخاطره افكند و اين توسعه رابطه متوازن و پایدار انسان با طبيعت در سراسر جهان است.

معادن و صنایع فلزی

۱۷ آرمان توسعه پایدار عبارتند از:

 • آرمان اول: ریشه‌کن‌سازی فقر در همه اشکال و ابعاد آن
 • آرمان دوم: پایان‌دهی به گرسنگی، دست‌یابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
 • آرمان سوم: تأمین زندگی سالم و ارتقاء رفاه برای همه در همه سنین
 • آرمان چهارم: تأمین آموزش کیفی فراگیر و عادلانه و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه
 • آرمان پنجم: تأمین برابري جنسيتي و توانمندسازی زنان
 • آرمان ششم: دسترسي آب سالم براي همه
 • آرمان هفتم: تأمین دسترسی به انرژی پاک، ارزان و مطمئن برای همه
 • آرمان هشتم: رشد اقتصادی مستمر، فراگیر و پایدار؛ اشتغال مولد و شایسته برای همه
 • آرمان نهم: ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور، صنایع فراگیر و پایدار مبتنی بر نوآوری
 • آرمان دهم: کاهش نابرابری در تمام ابعاد داخلی و بین‌المللی
 • آرمان یازدهم: ساخت شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی فراگیر، ایمن، تاب‌آور و پایدار
 • آرمان دوازدهم: تولید و مصرف مسئولانه و پایدار
 • آرمان سیزدهم: اقدامات عاجل براي رويارويي با تغييرات اقليمي و پيامدهاي آن
 • آرمان چهاردهم: حفاظت از زيستن پايدار در آب
 • آرمان پانزدهم: حفاظت از زیستن پایدار بر خشکی، ترمیم و احیاء زیست‌بوم‌ها، متوقف‌ساختن تخریب سرزمین و معکوس کردن کاهش تنوع زیستی
 • آرمان شانزدهم: صلح و عدالت براي همه و نهادهای اجتماعي فراگير، پاسخگو و مؤثر در همه سطوح
 • آرمان هفدهم: تقويت و توسعه مشاركت جهاني براي دستيابي به توسعه پايدار
در این پروژه به بررسی هریک آرمان‌های ۱۷ گانه و چگونگی یکپارچه شدن با هسته اصلی کسب و کارهای حوزه معادن وصنایع فلزی پرداخته شده است.

نتایج طرح:

اولویت‌بندی ۱۷ آرمان توسعه پایدار در معادن

آرمان توسعه پایدار