تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه شرکت نوآفرینان اکسیر، ایمینو و طرح عناصر نادر خاکی و عناصر حیاتی

ارسال دیدگاه  حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه مواد خام بحرانی و نادر ایران، محور تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه شرکت نوآفرینان اکسیر، ایمینو و طرح عناصر نادر خاکی و عناصر حیاتی

  همکاری سه‌جانبه شرکت نوآفرینان اکسیر، ایمینو و طرح عناصر نادر خاکی و عناصر حیاتی

  با توجه به اهمیت حوزه مواد خام بحرانی و نادر ایران و نقش اکوسیستم استارتاپی در ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه در آن، طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) به عنوان متولی بخش استارتاپی و دانش‌بنیان سازمان ایمیدرو، طرح عناصر نادر خاکی و مواد خام حیاتی به عنوان متولی حوزه مواد خام بحرانی و حیاتی در ایمیدرو و شرکت نوآفرینان اکسیر به عنوان بانی مبنا (مواد بحرانی و نادر ایران)، در مورخ 1401/05/23 تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه امضا کردند.

  این تفاهم‌نامه به‌منظور گسترش همکاری در اکوسیستم دانش‌بنیان و استارتاپی بخش معدن و صنایع معدنی و با تمرکز بر شکل‌دهی، پشتیبانی و ارتقاء این اکوسیستم در حوزه توسعه فناوری و فرصت‌های نوین کسب‌وکاری در مواد خام بحرانی/حیاتی (Critical Raw Materials) منعقد گردیده و از اکتشاف تا مصارف نهایی در صنایع پایین‌دست» در حوزه مواد خام بحرانی را شامل می‌شود.

  صاحبان ایده و راهکار استارتاپی و دانش‌بنیان در چهار حوزه می‌توانند از این تفاهم‌نامه منتفع و از خدمات منتورینگ فنی، بازار و زیرساختی و بذری برخوردار شوند:

  • ایده‌های متمرکز بر منابع اولیه و ثانویه (شامل باطله‌های معدنی، ضایعات و دورریزهای کارخانه‌های فراوری و فلزکاری، پسماندها، قراضه، پسآب و کلیه منابع ذیل معدنکاری شهری).
  • ایده‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین اکتشاف، استخراج تا فرآوری و استحصال.
  • ایده‌های مشتمل بر مدل‌های نوآورانه کسب‌وکاری از شناسایی، جمع‌آوری تا فروش ( منابع اولیه و ثانویه)،
  • ایده‌های استارتاپی مرتبط با توسعه کاربرد مواد خام بحرانی در صنایع پایین‌‎دستی پیشرفته (مستقیم یا محصولات میانی).

  طبق این تفاهم‌نامه نقش‌های راهبر و ارائه‌دهنده خدمات بذری، زیرساختی و ارتباطی بر عهده ایمینو، نقش منتور فنی برعهده طرح عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی و نقش «منتور بازار» برعهده شرکت «نوآفرینان اکسیر» است. طبق این تقسیم کار استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مواد خام بحرانی و حیاتی، از حمایت‌هایی مانند تأمین سرمایه بذری، فضای استقرار، منتورینگ عمومی، ارتباط با بدنه ایمیدرو، ارزیابی فنی ایده‌ها، خدمات منتورینگ در حوزه توسعه فناوری‌، معرفی فرصت‌های مبتنی بر منابع اولیه و ثانویه داخلی، خدمات آزمایشگاهی و پایلوت، خدمات منتورینگ در حوزه توسعه بازار داخلی و خارجی مواد خام بحرانی، خدمات مشاوره برای تهیه طرح کسب‌وکار و مطالعات بازار و معرفی بازارهای جذاب و هدف به استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان باتوجه به صنایع پایین‌دستی پیشرفته، برخوردار خواهند شد.

  جناب آقای حسین منصوری، مدیر طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی ایران ( ایمینو) و جناب آقای حسین صدیقی مدیر طرح عناصر نادر خاکی و مواد خام حیاتی و سرکار خانم طیبه صالحی مدیرعامل شرکت نوآفرینان اکسیر به عنوان نمایندگان سه طرف تفاهم‌نامه، این سند همکاری را امضاء کردند.

  برای مطالعه خبر در سایت ایمینو اینجا کلیک کنید.

  برای مطالعه گزارش پشتیبان مواد بحرانی و نادر ایران و آشنایی با این موضوع، اینجا کلیک کنید.