تفاهم نامه همکاری سه‌جانبه شرکت نوآفرینان اکسیر، سازمان زمین شناسی و دانشگاه صنعتی شریف

ارسال دیدگاه    جریان سازی و توسعه مفهوم مواد خام بحرانی و ناد رایران (مبنا) درسطوح سیاست گذاری و عملیاتی  و تدوین ترازنامه مواد معدنی ایران

    تفاهم نامه