صفحه اصلی 8 خدمات 8 تحول دیجیتال 8 نیازسنجی فناورانه

نیازسنجی فناورانه

تماس با ما

 تلفن:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۴-۶ 

فکس:

۰۲۱-۸۸۶۱۰۱۵۷ 

پست الکترونیک:

info@innoxir.com

در خبرنامه ما عضو شوید  نیازسنجی فناورانه، یکی از بهترین رویکردها برای ورود به تحول دیجیتال و هوشمندسازی است. در این رویکرد، مسائل اولویت‌دار یک شرکت به‌صورت تخصصی شناسایی می‌شوند و مبتنی بر نظرات تیم‌های تخصصی و نمونه‌های جهانی، گزینه‌های تحول دیجیتال به شرکت پیشنهاد می‌شود. توسعه محصول دیجیتال مبتنی بر نیاز یک فناورانه شرکت، می‌تواند منجر به مسیر جدید درآمدزایی و فروش محصول نوآورانه به شرکت‌های هم‌صنف شود. اکسیر، برای طراحی، اجراء و شراکت در کل مسیر تحول دیجیتال؛ از نقطه شروع نیازسنجی فناورانه، همراه شماست.

  • افراد خبره ما، هم در بخش معدنی و فلزی و هم در صنایع منبع محور، تجربه نیازسنجی فناورانه را دارند. ما نیازهایی را با کمک شما و در طی یک فرآیند شناسایی می‌کنیم که راهکار را در دل خود آشکار می‌کنند.
  • در مرحله نیازسنجی، ما تیم‌های متخصص و بینارشته‌ای را همراه خود داریم تا از منظرهای متفاوت و هم‌افزا نیاز شرکت مشتریان شناسایی و بررسی شود. تخصص‌های معدنی و فلزی و متخصصین فناوری‌های نوین و تسهیل‌گر خبره نیازسنجی، در تیم ما و برای نیازسنجی شما حاضر هستند.
  • کسانی از ما که شما را در مرحله نیازسنجی همراهی می‌کنند، در مراحل بعدی راهکاریابی و هوشمندسازی، همراه شما خواهند بود. به همین سبب، رویکرد ما از دوباره‌کاری و افزایش هزینه‌ها می‌کاهد و در عین‌حال، راهکاریابی را از ابتدای کار تضمین می‌کند.
  • تاکنون به صورت تقاضا محور، ما مصادیق و کاربردهای فعلی و بالقوه فناوری‌های اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، بلاکچین، پهپادی، چاپ سه‌بعدی، واقعیت افزوده و مجازی را در بخش معدن و صنایع فلزی شناسایی و مستند کرده‌ایم. همچنین تاکنون بیش از ۲۵۰ استارتاپ فعال در صنعت معدن و صنایع فلزی را شناسایی و راهکار فناورانه آن‌ها را تحلیل کرده‌ایم. ما جامع‌ترین بانک مصادیق فناوری‌های نوین را در بخش معدنی و فلزی داریم.
  • تیم ما با چندین شرکت فعال و صاحب راهکار و محصول فناورانه در حوزه کلان‌داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و بلاکچین طرف همکاری است و هنگام طراحی پروژه‌ها، ما توانمندی علمی و اجرایی را با یکدیگر به عرصه می‌آوریم.
  • ارزیابی سطح بلوغ دیجیتالی، دیده‌بانی فناوری اختصاصی، نیازسنجی فناورانه و نهایتاً محصول‌محوری، ابزارهای متنوع ما برای اطمینان از موفقیت گذار دیجیتال در شرکت‌ها هستند.
   مسیر خدمت‌دهی ما در تحول دیجیتال مبتنی بر طرح‌واره زیر است:

  ما در حوزه تحول دیجیتال، خدمات دیگری نیز داریم، برای اطلاعات اینجا را کلیک کنید.